ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

LOVE

Η επίτευξη οργασμού αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της σεξουαλικής ικανοποίησης

Η επίτευξη οργασμού αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της σεξουαλικής ικανοποίησης για τη γυναίκα και έχει συνδεθεί με ψυχική ευεξία σε ατομικό επίπεδο και στο επίπεδο της σχέσης. Σήμερα ο γυναικείος οργασμός θεωρείται τόσο σωματική όσο και ψυχολογική εμπειρία. Οι γυναίκες επιτυγχάνουν μικρότερα ποσοστά οργασμού σε σχέση με τους άντρες, ωστόσο προσποιούνται συχνά οργασμούς.
Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που οδηγούν μια γυναίκα να προσποιηθεί τον οργασμό της;

Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences, τον Ιούνιο του 2019, μελετήθηκε η σύνδεση ανάμεσα στα κίνητρα προσποίησης οργασμού και στη συστηματικότητα του οργασμού. Η έρευνα περιλάμβανε 998 γυναίκες, ηλικίας 18-29 (Μ.Ο ηλικίας 20 έτη), που φοιτούσαν σε μεγάλο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Το 84% του δείγματος ήταν ετεροφυλόφιλες, το 2% ομοφυλόφιλες και το 10% αμφιφυλόφιλες ενώ το 4% δήλωσε ότι δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Η έρευνα έγινε ηλεκτρονικά και χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για να προσδιοριστούν τα κίνητρα που σχετίζονται με την προσποίηση οργασμού στις γυναίκες και να συνδεθούν με τη συστηματικότητα των οργασμών τους.

Κίνητρα που οδηγούν μια γυναίκα στην προσποίηση οργασμού:
- Αλτρουισμός (επιδίωξη ευχαρίστησης του συντρόφου)
- Ανησυχία/ανασφάλεια για την ποιότητα της σεξουαλικής εμπειρίας
 - Αύξηση της σεξουαλικής διέγερσης-ευχαρίστησης
- Φόβος πιθανής ανικανότητας-δυσλειτουργίας
- Το κίνητρο αύξησης της διέγερσης οδηγεί σε μεγαλύτερη συχνότητα οργασμών.
- Ο φόβος και η ανασφάλεια γα την ποιότητα της σεξουαλικής εμπειρίας οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα οργασμών, τόσο στη σεξουαλική επαφή όσο και στο στοματικό σεξ.
- Διαφορές ως προς τη συχνότητα προσποίησης οργασμών που αναφέρουν οι γυναίκες.

Οι γυναίκες επιτυγχάνουν μικρότερα ποσοστά οργασμού σε σχέση με τους άντρες, ωστόσο προσποιούνται συχνά οργασμούς

Κίνητρα προσποίησης οργασμών και συστηματικότητα οργασμών:

Συνοψίζοντας, οι γυναίκες συχνά προσποιούνται ότι φτάνουν σε οργασμό τόσο για προσωπικούς λόγους όσο και για λόγους που έχουν να κάνουν με το σύντροφό τους. Ενώ θα περιμέναμε ότι το άγχος οργασμού απομακρύνει μια γυναίκα από τον οργασμό της, η παρούσα έρευνα αναδεικνύει πως η προσποίηση οργασμού συχνά οδηγεί τις γυναίκες σε αυξημένη σεξουαλική διέγερση με αποτέλεσμα να φτάνουν σε οργασμό.

SIMILAR

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ