ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

NEWS

Οι οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας

Οι οδηγίες, οι οποίες έτυχαν της έγκρισης της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, βασίζονται στην υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία και στα μέχρι τώρα Κυπριακά δεδομένα. Τονίζεται ότι, καθώς η πανδημία εξελίσσεται και η επιστημονική γνώση εμπλουτίζεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Κριτήρια αποδέσμευσης/άρσης καραντίνας ατόμου με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19:

1. Aρνητικοποίηση της PCR αναπνευστικών δειγμάτων.

• Τόσο για το συμπτωματικό όσο και το ασυμπτωματικό άτομο με COVID-19 απαιτούνται 2 συνεχόμενα αρνητικά δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό (ρινοφαρυγγικό, φαρυγγικό) με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών. Χρόνος λήψης: 14 μέρες μετά την πρώτη εργαστηριακή τεκμηρίωση της λοίμωξης.

• Σε περίπτωση συμπτωματικού ατόμου απαιτείται να προηγούνται τουλάχιστον 3 ημέρες απυρεξίας (χωρίς χρήση αντιπυρετικών) και ύφεση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό προ της λήψης του 1ου επαναληπτικού δείγματος.

2. Επί θετικού επαναληπτικού δείγματος (μετά την παρέλευση τουλάχιστον 14 ημερών από την πρώτη θετική εργαστηριακή εξέταση) το άτομο παραμένει σε απομόνωση για ακόμη 1 εβδομάδα και η απομόνωση αίρεται αυτομάτως με την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (3 εβδομάδες από την διάγνωση) χωρίς να απαιτείται επιπλέον έλεγχος με PCR αναπνευστικών δειγμάτων. Επαναληπτικός έλεγχος μετά το πέρας του προαναφερθέντος διαστήματος μπορεί να γίνει σε εθελοντική βάση.

Εφόσον ισχύει το #1 ή το #2, το άτομο μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του και εφαρμόζοντας τα μέτρα ατομικής προστασίας υγιεινής χεριών και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Για τη χρήση χειρουργικής μάσκας ισχύει ότι και για τον γενικό πληθυσμό και εργαζομένους, σύμφωνα με τα εκάστοτε διατάγματα.

SIMILAR

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ