ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

NEWS

Η ανακοίνωση του ΘΟΚ

Σε ανακοίνωση προέβη ο ΘΟΚ σχετικά με την ανοιχτή επιστολή που εξέδωσε ο Δημήτρης Χειμώνας ο οποίος ζήτησε από τον ΘΟΚ να απολογηθεί δημόσια και να αναλάβει την ευθύνη της διαμόρφωσης μιας θέσης στήριξης των θυμάτων και όσων θέλουν να μιλήσουν, όπως επιλέγουν να μιλήσουν, για θέματα που έχουν να κάνουν με σεξουαλική παρενόχληση/κακοποίηση στο χώρο του θεάτρου,  καθώς επίσης να αναλάβει την ευθύνη των επιζήμιων και προσβλητικών δημόσιων δηλώσεων των εργαζομένων και μελών του συμβουλίου του οργανισμού, όπως ο ίδιος αναφέρει.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή και δεν θα επιτρέψει καμία συγκάλυψη φαινομένων παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας, και παροτρύνει όσους έχουν υποστεί οποια-δήποτε ανάλογη συμπεριφορά να προβούν άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες αρ-χές.

Ο ΘΟΚ ενημερώνει ότι, ως όφειλε, σεβόμενος τη διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές, κατέθεσε ό,τι στοιχείο του ζητήθηκε, προκειμέ-νου να διευκολύνει το έργο τους, προς πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

Αναφορικά με το δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Ανοικτή επιστολή στον ΘΟΚ από τον Δημήτρη Χειμώνα», ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ενημερώνει ότι, προτού ο-λοκληρωθεί η έρευνα της Αστυνομίας στο πλαίσιο της καταγγελίας που υπέβαλε ο κ. Χειμώνας, δεν μπορεί να προβεί σε καμία δήλωση ή άλλη ενέργεια. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενό της, περιήλθε εις γνώση του Οργανισμού μόνο από τα δημοσι-εύματα στον Τύπο και μέχρι στιγμής δεν παραλήφθηκε στο Αρχείο του ΘΟΚ οποια-δήποτε επιστολή.

Τέλος, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, μέσω της τελευταίας δήλωσης της Προέ-δρου του στις 14 Μαρτίου 2021, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Η εξειδικευμένη, τακτική ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων μας, η διατή-ρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η μηδενική ανοχή παραμέ-νουν τα ουσιαστικά εργαλεία πρόληψης τέτοιων φαινομένων.
Για τον ΘΟΚ, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να μη μείνει κανένας εργαζόμενος ή συ-νεργάτης του Οργανισμού απροστάτευτος, όταν χρειαστεί τη στήριξή του. Ενθαρρύνουμε όποιον ή όποια επιθυμεί να προβεί σε καταγγελία να μη διστά-σει να το πράξει.»

SIMILAR

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ